ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το τεχνικό μας γραφείο δραστηριοποιείται στο χώρο των τεχνικών έργων, με κύριο προσανατολισμό, τις μελέτες τεχνικών έργων, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την κατασκευή – ανακαίνιση κτιρίων. Η έδρα μας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνουμε έργα σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα.

Στον μελετητικό τομέα αναλαμβάνει την εκπόνηση παντός είδους τεχνικών μελετών συμπεριλαμβάνοντας τη σύνταξη του πλήρη φακέλου για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Επίσης αναλαμβάνει την έκδοση και μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών χώρων.

Στον κατασκευαστικό τομέα κύρια δραστηριότητα είναι η ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Αναλαμβάνεται όμως η επίβλεψη και κατασκευή οποιουδήποτε άλλου ιδιωτικού έργου.